MojaSlovenija.si

English SLOVENIJA 1914-1918 Boštjan Burger - Burger Landmarks

Planina Lapoč

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursionvirtualna ekskurzija

Burger.si je Mojaslovenija.si

Po italijanskem zavzetju planine Lapoč (virtualna ekskurzija) v prvih dneh junija 1915, ob pričetku bojev Na Soški fronti, se je frontna črta ustalila nad pašniki na meji s planino Pretovč in se v 29 mesecih ni več premaknila. Avstro-ogrski branilci so se utrdili nad skalno prelomnico nad pašnikom. Italijani so svoje jarke in kaverne skopali in zvrtali v skalovje tik pod avstro-ogrskimi položaji. Pod južnim, prepadnim robom pašnika so Italijani izklesali pot, ki je bojišče povezovala z zakloni in bivališči enot v neposrednem zaledju na južnem pobočju pod koto 1186. V prizadevanjih, da bi prebili nasprotnikovo obrambo, so v prvi frontni črti nagrmadili ogromno orožja in vrtali tunele proti nasprotniku, da bi njegove položaje razstrelili z minami. Vse to ni prineslo nobenih rezultatov – Mrzli vrh je postal eno najbolj zloveščih imen na Soški fronti.
Vir: informacijska tabla Poti miru postavljena na Planini Lapoč (28. september 2014)

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024