MojaSlovenija.si

English ITALIJA 1914-1918 Boštjan Burger - Burger Landmarks

Debela griža-Šmihel

Il monte San Michele (275 m)

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursionvirtualna ekskurzija

Burger.si je Mojaslovenija.si

Okrog vrha griča Debele griže - Šmihela (275 m) v italijanščino poimenovanega Il monte San Michele, na območju Doberdobskega krasa, so vidne ostaline italijanske topniške kaverne in ostaline avstroogrskih kavern (virtualna ekskurzija).

Območje Debele griže (275 m) na Doberdobskem krasu, je bilo v obrambi goriškega mostišča Soške fronte med najpomembnejšimi strateškimi točk avstro-ogrske obrambe.
Debelo grižo so branili predvsem ogrski vojaki in uspešno, kljub velikim izgubam branili vrh Debele griže. Na srdite boje med Italijani in Ogri danes spominja spomenik na vrhu Debele griže z napisom »Tu so se v smrti zbratili Italijani in Madžari«. Uspešen upor močnemu italijanskemu topniškemu obstreljevanju so omogočile tudi s podzemnimi rovi povezane kaverne – kaverna generala Lukačiča,  poveljnika XX. divizije Honvedmadžarske vojske.
General Lukačič je kaverno uporabljal kot poveljniško mesto. Kaverna je omogočala neposreden stik s prvo bojno črto. Votlina je služila tudi kot zaščiten povezovalni rov, ki je vodil do prednjih položajevin in so tako skozi njo rezervne čete hitro stopila na prednje bojne položaje.
Vojaki italijanske 3. armade so vrh zavzeli šele avgusta 1916 ob 6. italijanski ofenzivi. Ob umiku avstro-ogrske vojske z Doberdobskega Krasa vzhodno na obronke Komenskega Krasa so Madžari ponovno nepričakovano zavzeli vrh ter tako omogočili ostalim varen umik proti vzhodu. Po zavzetju vrha Debele griže so Italijani izkopali veliko topniško kaverno s šestimi strelnimi linami proti vzhodu in dvema strelnima linama proti jugu. V tej kaverni je bilo nekaj časa taktično poveljstvo italijanske 3. armade.

Viri in literatura:

  • zaznamki iz informacijski tabel na območju Debele griže.
  • Simić, M., 1996, Po sledeh Soške fronte

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024