English FRANCE 1914-1918

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Chantilly

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursionvirtualna ekskurzija

Dvorec Chantilly se nahaja na vzhodnem območju mesta Chantilly, 35 km severno od Pariza. Med prvo svetovno vojno je imel tu glavni štab francoski general Joseph Joffre.
Grajski kompleks je sestavljen iz dveh dotikajočih se stavb: Mali dvorec, ki je bil zgrajen okoli leta 1560 in Veliki dvorec, kije bil med francosko revolucijo uničen in ponovno zgrajen leta 1870. Dvorec je last Francoskega inštituta in v njem je znani muzej  Conde, ki sodi med najbolj veličastne umetniške galerije v Franciji (takoj za Louvrom) in je odprt za javnost.

Na začetku prve svetovne vojne, 3. septembra 1914, je nemška armada zasedla mesto Chantilly. Po umiku nemških divizij proti severu, je v Chantillyu, zaradi dobre železniške povezave s Parizom, francoski general Joseph Joffre postavil glavni štab francoske vojske.
Petega decembra 1915 so se predstavniki zavezniških držav zbrali v francoskem vrhovnem štabu v Chantilliyu, da bi preučili vojaške načrte za prihajajoče leto.

Pod vodenjem generala Joffreya je bil končni sklep zavezniških delegacij, da se manjše frontne črte, ki so bile odprte npr. Saloniki ali Bližnjem vzhodu ne bodo okrepile in se bodo vojaške sile usmerile predvsem na ofenzive v Evropi. Namen teh ofenziv naj bi bil oslabiti vojaške moči Centralnih sil. Italijani so bili pozvani naj okrepijo vojaške akcije in začnejo novo ofenzivo vzdolž soške fronte, Rusi, ki so imeli prejšnje leto velike izgube pa naj bi okrepili fronto a Poljskem. (vir: A War Attrition, K. Hickman)

Uvod - Prologue

Boštjan Burger - Burger Landmarks Slovenija