MojaSlovenija.si

English SLOVENIJA TNP  
Boštjan Burger - Burger Landmarks

Pokljuka (Koprivnik)

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursionvirtualna ekskurzija

Burger.si je Mojaslovenija.si

Koprivnik v Bohinju je razloženo naselje na južnem pobočju Pokljuke v Občini Bohinj.

Naselje je nastalo iz nekdanje pašne planine. Kmetije so razporejene okrog polja v manjši kotlini Mrzlega potoka. Prebivalstvo, ki se po letu 1945 zaradi odseljevanja vztrajno manjša, se v glavnem ukvarja s planinsko živinorejo in gozdarstvom. V vasi je nekoč stal tudi mlin na veter, ki je bil kasneje porušen.

Izvor imena ni točno pojasnjen, vendar poznamo več hipotez. Po prvi razlagi ime nima nobene povezave s koprivami. Nastalo je zaradi različnih vodnih izvirov. Čez Koprivnik ob hudem neurju teče hudournik, ki se imenuje Kroparca. Ko pridrvi, se močno peni, zelo podobno kot se peni krop. Prvotno naj bi bilo ime vasi Kropivnik, kasneje naj bi se zaradi premeta preimenovalo v Koprivnik. Druga razlaga pa pravi, da je Koprivnik povezan ravno s koprivami. Do prvih priseljencev je bila to zgolj planina, na kateri so kmetje pasli živino in gnojili travo. Ker pa so edine rastline, ki rastejo okoli gnojišč, koprive, je vas po njih dobila tudi ime.

Viri:
Kladnik, Darinka (1994). Sto slovenskih krajev. Prešernova družba.
Krušič, Marjan (2009). Slovenija: turistični vodnik. Založba Mladinska knjiga.

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022