Triglavski narodni park

(1994-1998)

Triglav national park

[Slovenija|Triglavski narodni park|Planina Polog|Tolmin|Sakralna dediščina - Sacral heritage]
Javorca - Cerkev sv. Duha
Cerkvica sv. Duha na Javorci - notranjost (celozaslonski prikaz)
V secesijsko oblikovani notranjosti prevladujeta črna in modra barva z belimi in zlatimi ornamenti.
Church of the Holly Spirit - interior (full screen)

notranjost
interior

notranjost
interior

notranjost
interior

stopnice
stairs

zunaj
outdoor
zunaj
outdoor
[Slovenija|Triglavski narodni park|Planina Polog|Sakralna dediščina - Sacral heritage]