slovensko SLOVENIJA GRADOVI

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Boštjan Burger

Soteska

Boštjan Burger, geografske vizualizacije

Ostaline dvorca Soteska ležijo na levem bregu reke Krke na jugovzhodnem robu Suhe krajine. Dvorec leži 10 km jugovzhodno od Žužemberka in 4 km severozahodno od občinskega središča Dolenjske Toplice. Današnje ostaline nekdaj veličastnega dvorca z ohranjenimi zunanjimi zidovi kvadratne zasnove s kotnimi stolpiči so na mestu leta 1943, med 2. svetovno vojno požganega dvorca. Dvorec Soteska je  leta 1689 zgradil grof Jurij Žiga Gallenberg. Vzhodno od ostalin dvorca je danes ohranjena parkovna zasnova z vrtnim paviljonom, ljudsko poimenovanim „Hudičevim turnom“.

Uvod - Prologue

Slovenija