Virtualni muzej arhitekturnih del Jožeta Plečnika

O projektu vizualizacije.

dol

Virtualni Muzej Jozeta Plecnika
English SLOVENIJA UVOD ZEMLJEVID KRONOLOŠKI SEZNAM
Boštjan Burger - Burger Landmarks

Že leta 1993, terensko delo '94, ko je začel nastajati prvi slovenski virtualni muzej - Virtualni muzej Ljubljana ali Ljubljana kot muzej na prostem, sem se soočil z velikim arhitekturnim odtisom, ki ga je pustil arhitekt Jože Plečnik v Ljubljani. Z uvedbo tehnike prostorskih slik leta 1998 se je pričela tudi dokumentacija Plečnikovih del, vendar je bila naključna in se je vključevala v prikaze slovenskih krajev. Načrtna dokumentacija se je začela pozimi 2000z dokumentacijo Plečnikove hiše na Trnovem in prikaza Plečnikovih del v Arhitekturnem muzeju v Fužinskem gradu. Projekt se je nadaljeval s prikazom Vrta vseh svetih na Ljubljanskih Žalah leta 2003 in Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Leta 2003 je bil pripravljen dvoletni program vizualizacije vseh znanih Plečnikovih del od Prage, Dunaja, Ljubljane, Zagreba in Beograda, vendar se je moral tedaj začasno umakniti drugim projektom.

 

Leto 2007 je bilo "Plečnikovo leto", idealna priložnost in motivacija za zagon projekta "Virtualni muzej arhitekturnih del Jožeta Plečnika". Projekt se je začel dejansko izvajati februarja in je intenzivno potekal do konca meseca decembra 2007. Tako je uspelo pripraviti in prikazati v navidezni realnosti s tehniko 360° prostorske fotografije večino Plečnikovih del v Sloveniji, kar predstavlja prvi del oziroma prvo leto izvajanja projekta.

Obiskovalec Virtualnega muzeja Jožeta Plečnika si lahko tako ob minimalnem spremnem tekstu z "vstopom" v prostorsko fotografijo ogleda arhitektova dela in zamisli, ter si ustvari lastno predstavo o njegovem arhitekturnem delu.

Namen vizualizacije v sklopu Virtualnega muzeja Jožeta Plečnika ni "sterilni" in brezčasni prikaz njegovih del, temveč vpetost njegove arhitekture in urbanizma v čas ko je potekala dokumentacija in vizualizacija. Ujeti vpetost njegovih del v življenje in utrip krajev z metodo prostorske fotografije je bilo zahtevno in "sterilnosti" se ni dalo povsem izogniti.

Marsikatera lokacija je z virtualnim ogledom bolje dostopna, tako časovno kot ločljivostno, v primerjavi z ogledom "v živo".

Boštjan Burger, december 2007

 

Addendum (osem let pozneje. ) Od Plečnikovega leta, 2007 sem lokacije dopolnjeval ali na novo dokumentiral ter tako sledil trendom razvoja fotografske in računalniške tehnologije.
Ker je bil projekt finančno in časovno zelo zahteven, v njega je bilo samo z vidika »časa« vloženega 13.140 delovnih ur (terensko in kabinetno delo) sem se leta 2007 prijavil na razpis Ministrstva za kulturo Republike Slovenije za sofinanciranje projekta. Do finančne realizacije je »manjkalo« le 5 točk, ki sem jih izgubil pri »postavki« - dostopnost… po osmih letih objave je 'Virtualni muzej arhitekturnih del Jožeta Plečnika' obiskalo 1.460.000 spletnih, različnih obiskovalcev (unique visitors). Projekt se tako samostojno razvija naprej tudi v smeri Maksa Fabianija (npr. : https://www.burger.si/Stanjel/uvod.htm ), Toneta Kralja (npr. : https://www.burger.si/ToneKralj/Slivje/vrp.html ).itd. Boštjan Burger, januar 2015

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024