Slovenija
[Slovenija|Novo mesto|Krka]
Novo mesto
Pri Dolenjskem muzeju
nearby the Dolenjska museum

[Slovenija|Novo mesto]