uvod-prologue slovensko prologue uvod-prologueslovenskoprologue
document.write('');
3. Predstavitev Valvasorjevega grafičnega dela na gradu Bogenšperk: v vitrinah so razstavljene faksimilirane izdaje Valvasorjevih del, ki so bile natisnjene na Bogenšperku in primeri originalnih grafičnih listov; predstavljena je Valvasorjeva bakrotiskarna na gradu in tehnika bakroreza v drugi polovici 17. stoletja.