uvod-prologue slovensko prologue uvod-prologueslovenskoprologuegrad Bogensperk - castle

Blizu Šmartna pri Litiji stoji renesančni grad Bogenšperk. Današnja oblika štiritraktne, dvonadstropne stavbe z notranjim dvoriščem in vogelnimi stolpi je iz leta 1511, ko so ga je začela zidati rodbina Wagen (Wagensperg). Zgradba je med najlepše ohranjenimi gradovi v Sloveniji.
JANEZ VAJKARD VALVASOR (1641-1693)
J.V. Valvasor je bil učenjak 17. stoletja, polihistor, historiograf, geograf, etnograf, topograf, kartograf, naravoslovec in tehnik, alkimist in zbiratelj, risar in založnik, vojak in poveljnik. Rodil se je v kranjski plemiški družini italijanskega porekla. Bil je svetovljan po duhu in izobrazbi in je eden najznamenitejših mož, kar jih je živelo in delalo na Slovenskem.
Po letu 1672 se je posvetil študiju in raziskovanju svoje ožje domovine Kranjske. V spremstvu sluge in psa jo je večkrat prejezdil po dolgem in počes, preiskoval arhive, spraševal ljudi, se vzpenjal na gore in se spuščal v jame, zapisoval, meril in risal ter tako zbiral gradivo za svoja domoznanska dela.
Vrh njegovega ustvarjanja predstavlja obsežno polihistorsko delo 'Slava vojvodine Kranjske' (1689), ki je plod njegovega raziskovanja na terenu in v kabinetu in pomeni prvi sistematični prikaz naše zgodovine ozemlja in načina življenja. Leta 1687 je bil na podlagi razprave o Cerkniškem jezeru, ki ga je dve leti raziskoval, sprejet med člane Angleške kraljeve družbe (Royal Society), najstarejše angleške akademije znanosti. Valvasor je zaradi svojih založniških načrtov kot prvi na Kranjskem ustanovil umetniško grafično podjetje in s tem nadaljeval tiskarsko tradicijo na Slovenskem.
Virtual guide: