uvod - prologueinfozbirka - uvodPtuj
[ENGLISH]

V drugem grajskem nadstropju sta v dveh sobanah zbirki gotskih in baročnih umetnin. V galeriji so razstavljene umetnine, ki jih je muzeju poklonil zbiralec Franc Ferk, ter likovna dela iz ptujskih in okoliških gradov ter cerkva.
Krilo gotskega krilnega oltarja z upodobitvami Kronanje s trnjem na praznični in Jezus nosi križ na delavniški strani je sredi 15. stoletja poslikal neznan mojster iz Nemškega Allgäua (Mojster VEA). Pripovedno bogata tabelna slika Slovo apostolov iz druge polovice 15. stoletja je delo gornjeavstrijskega slikarja (Mojster S.H.), doprsja svetnikov in cerkvenih očetov z naturalističnimi obraznimi potezami pa je izdelal neki gornještajerski kipar. Med gotskimi umetninami je posebno mikavna skupina kiparski del iz "ptujskogorske" delavnice. Svetnici Barbara in Katarina, nastali v času okrog 1410, sta vrhunski deli sočasne kiparske umetnosti v evropskem prostoru. Njuno zadnje nahajališče je bila grajska kapela v Veliki Nedelji, prvotno sta najbržbili v nekem večdelnem oltarju.
virtualni vodnik - virtual guidevhod v virtualni vodnik
Baročna slikarska dela iz 17. in 18. stoletja prikazujejo pogled na ptujski grad in mesto v preteklosti, pojedino, krajini ter svetopisemske in mitološkeprizore. Priljubljeno votivno podobo so leta 1766 meščani naročili pri ptujskem slikarju Francu Jožefu Fellnerju, potem ko je Mati Božja uslišala njihovo priprošnjo in ledene plošče niso uničile mostu čez Dravo. Mučenje sv. Jerneja je nastalo v delavnici Matije Pretija, Marija z otrokom in sv. Jurijem je delo Martina Altomonteja, Sveto družino je naslikal Giovanni Odazzi, Bakha in Ariadno na Naksosu pa Giacinto Gimignani. Baročna angela sta nekoč krasila galvni oltar kapele na Borlu.