V notranjosti stavbe, kjer je etnološka zbirka, je prikazana materialna in duhovna kultura Slovenske Istre, Brkinov in Čičarije ter Gornjega krasa od 17. stoletja dalje.
Predstavljena so različno oblikovana naselja v kamniti kulturni krajini in posebnosti v stavbarstvu. Iz kamnoseške delavnice so kamniti predmeti, uporabljeni doma in pri delu, ter umetelno klesani arhitekturni detajli in samostojne skulpture. Poseben prostor je namenjen meščanski kuhinji, značilni za mediteransko območje. Na notranjem dvorišču so razstavljeni predmeti iz apnenca in fliša, v pokriti lopi pa kovaško-kolarsko delavnica.

Avtorica razstave: Zvona Ciglič

[ENGLISH GUIDE]


virtualni vodnik:[vstop]