POKRAJINSKI MUZEJ CELJEINTERAKTIVNA SKICAUVODNA STRANO ZBIRKAH...Mesto Celje

Staro grofijo, kjer domujejo celjske muzejske zbirke, so postavili med leti 1580 in 1603 ob jugovzhodnem delu mestnega obzidja, kjer so prej stale upravne in gospodarske stavbe celjskega Mestnega gradu. Grof Jobst Josef Thurn Valsassina, ki je zemljišče kupil od nadvojvode Karla II., je dal stare stavbe podreti in tamkaj sezidati palačo - današnjo Strao grofijo, po vsej verjetnosti italijanskemu arhitektu iz. t.i. graške renesančne šole.
Jedro Stare grofije tvorita južni in pravokotno nanj postavljeni vzhodni trakt z dvema nadstropjema, kletjo in podstrešno etažo. Severno fasado razčlenjujejo arkadni hodniki, ki naj bi jih prizidali v letih 1620-1640. v čelu stopnišča, ki so ga dodali v letih 1650-1680, je vzidan relief, grb grofov Thurn-Valsassina, lastnikov stavbe do leta 1879. Stavbo krasi opečnat strešni zidec in v omet začrtano okrasje okrog ovalnih podstrešnih lin nad arkadnimi loki. Južna fasada ima v kletnih prostorih strelne line, v prvem nadstropju pa balkon z novo železno ograjo. Za grofijo, ob Savinji, so bili nekoč vrtovi, na nasprotni severni strani stavbe, pa je bilo dvorišče, ki ga je oklepala visoka zidana ograja s polkrožno sklenjenim portalom. Ko so leta 1890 zid odstranili, je iz dvorišča nastal trg.
Notranjščino Stare grofije so večkrat prezidavali zlasti sredi 18. stoletja. V letih 1870-1873 so prostore preuredili za šolske namene, leta 1914 pa za potrebe sodišča, ki je v njej delovalo do konca leta 1945.
Po letu 1945, ko so začeli stavbo obnavljati, so pod beleži v petih prosotrihnašli stenske slikarije, odkrili in očistili so tudi profilirane lesene strope v pritličju in v 1. nadstropju stavbe.
Sledila je še dolga vrsta obnovitvenih del tako v notranjščini kot na zunanjščini te stavbe, ki s svojimiznačilnostmi sodi med najlepše profane spomeniške objekte v Celju.