English SLOVENIJA

METLIKA

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Metlika

Metlika je obmejno mesto z lego med vznožjem Gorjancev in obkolpsko ravnino. Staro mestno jedro Metlike leži na naravnem pomolu nad Obrhom. Zaradi lažje obrambe pred turškimi napadi v preteklosti, se je staro mestno jedro razvilo ob metliškem gradu. Kraj je dobil tržke pravice leta 1323. Danes je Metlika upravno, gospodarsko in kulturno središče severovzhodnega dela Bele krajine.

Burger Landmarks

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2021