Partizanski magacin je jama na kraškem območju Bloške police. Leži v bližini Križne jame. Katastrska številka jame je 1405. Med II. sv. vojno je bilo v jami skrivno partizansko skladišče. Jamo sestavljata dve dvorani. V gornji dvorani sta dva lepa jamska stebra. Spodnja dvorana je z zgornjo povezana z ozkim, vendar prehodnim rovom.
:: ENGLISH ::
Prostorski sliki
spodnji del jame
gornji del jame

all rights of this site are reserved author: Boštjan Burger (December 2002)