Burger Landmarks

English ITALIJA MIRAMAR

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Dvorec Miramar

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursionvirtualna ekskurzija

Burger.si je Mojaslovenija.si

Dvorec Miramar.
Dvorec je dal zgraditi nadvojvoda Ferdinand Maksimilian I. Habsburško-Lotarinški (1832-1867), mlajši brat cesarja Franca Jožefa. Načrte stavbe je naredil Carl Junker, gradnja pa je potekala med letoma 1856 in 1860. Grad naj bi prvotno imel tri nadstropja, a se je Maksimilijan, ki je gradnjo financiral iz lastnih sredstev, zaradi pomanjkanja denarja tretjemu nadstropju odpovedal. Še v času gradnje je s soprogo, Šarloto Belgijsko, živel v Castelletu, manjšem objektu v grajskem parku. Ko je bil Lavrin leta 1849 odpoklican iz Egipta, je preostanek njegove zbirke ostal v Aleksandriji. Del te zbirke je kasneje odkupil nadvojvoda Ferdinand Maksimilijan za opremo dvorca Miramar pri Trstu. Po Maksimilijanovi smrti so to zbirko preselili na Dunaj in je danes pod imenom Miramarska zbirka na ogled v dunajskem Umetnostnozgodovinskem muzeju.
Potem, ko je bil Ferdinand Maksimilian vMehiki leta 1867 ustreljen, je grad služil kot občasna rezidenca Habsburžanov, v tridesetih letih 20. stoletja pa je v prvem nadstopju živel Amadej Savojski, 3.vojvoda d'Aosta.

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022