Burger Landmarks

English ITALIJA SVETOVNA DEDIŠČINA AQUILEIA

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Aquileia (Oglej)

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursionvirtualna ekskurzija

Burger.si je Mojaslovenija.si
Oglej (Aquileia) je naselje ob rečici Natisone, 16 km zahodno od izliva reke Soče v Jadransko morje. Nekdanje starorimsko rečno pristanišče ob tedajšnjem poimenovanju reke "Aquilis"  leži danes 4 km od lagunske obale, 10 km severno od Gradeža. Od antičnega pristanišča, ki ga je dal razširiti cesar Klavdij, (~ leta 45 n.št.) so ohranjeni ostanki obrežja in nekdanji privezi z  rampami za dostop k skladiščem. Danes je tu urejena arheološka pot Via Sacra, ki je vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine. Kraj sodi med najpomembnejša starokrščanska območja in je imel zelo pomembno zgodovinsko vlogo za območje Slovenije. Ohranjena je Oglejska katedrala - patriarhalna bazilika z 73 m visokim zvonikom, zgrajenim iz kamnov iz nekdanjega rimskega amfiteatra. Cerkev ima velik arhitekturni vplivom iz obdobja patriarha Poppona, ki je cerkev ponovno posvetil leta1031 - odtod tudi poimenovanje "Popponova". Leta 1379 je bila cerkev pod patriarhom Marquad prenovljena. Veličastna cerkvena stavba je  znana po starokrščanskim talnim mozaikom s površino 750 m2, ki so ga odkrili v obdobju od leta 1893 do 1912. Mozaik sodi med najlepše in najobsežnejše mozaike, ki so se ohranili v zahodnem svetu. Cerkvena stavba je s pokritim prehodom povezana s krstilnico z oktagonalnim tlorisom. Nekrščeni nekdaj niso imeli vstopa v cerkev in se je obred krstive najprej izvedel v krstilnici. Bazilika je vpisana na seznam Unescove svetovne dediščine.
Uvod - Prologue

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2019