1 2 3 4
#1. Tempelj Luksor - ostaline iz rimskega obdobja
The Luxor Temple - Roman ruins
#2. Luksor - vhod v tempelj (vhod Ramzesa II.)
Luxor - pylons of Ramesses II.
#3. Luksor - dvorišče Ramzesa II.
Luxor - court of Ramesses II.
#4. Luksor - dvorišče Amenhoepa
Luxor - court of Amenhotep
Tempelj Karnak
The Karnak Temple
Egyptian Landmarks, Luksor Tempelj :: all rights of this site are reserved; author: Boštjan Burger, April/August 2004