MojaSlovenija.si

English   SLOVENIJA

 

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Dobrepolje

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursionvirtualna ekskurzija

 

Burger.si je Mojaslovenija.si

Dobrepolje je kraško polje med Malo goro na zahodu in območjem Suhe krajine na vzhodu. Največje naselje je Videm, občinsko središče občine Dobrepolje. Dobrepolje je dolgo 12 km (a 153°) in najširše (2800 m) med Podpečjo na vzhodnem robu in Zagorico na zahodnem robu. Južno od Podgore izvira potoček Krkovo, ki po 500 m ponikne. Na vzhodnem robu Dobrepolja južno proti Struški dolini so jame: Podpeška jama, ki jo je med prvimi jamami na svetu opisal že Valvasor, Dolenja jama, Tatrca, Potiskavška jama, Kavčja jama, in Podtaborska jama. Kraško polje ni polno uravnano in se od severa z nadmorske višine 450 m (Predstruge) proti jugu spusti za 32 m na nadmorsko višino 418 m (Potiskavec). Severno območje Dobrepolja je suho, južno, kjer je najožje, na območju Mlak pa so poplave redne vsako leto. Vode z Dobrepolja ponikajo proti Radenskemu polju in reki Krki.
 

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2023