Celozaslonske PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - FULL SCREEN QTVRs Demonstracije sindikatov Burger.si je Mojaslovenija.si

17. novembra 2007 so bile v Ljubljani demonstracije slovenskih delavcev za povečanje življenskega standarda, saj kar 300.000 delavcev prejema manj kot 500 evrov mesečne plače, kar ne zadostuje življenju v državi, ki ima evropske cene.

Demonstracij se je po navedbah organizatorjev demonstracij, sindikatov udeležilo 70.000 delavcev, po navedbah policije pa približno 15.000...

On November 17th 2007 were mass demonstrations of Slovenian workers to get better living standard. About 300.000 workers gain less than 500 euros per month, what is not enough for living in a country with the European prices.
In view of organizers which were syndicates, 70.000 workers attended to demonstrations in Ljubljana, regarding the police about 15.000...

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

MojaSlovenija.si

Slovenija