[Slovenija| Črnomelj ]
Črnomelj
*Crnomelj - view from the bridge
[ENGLISH]
Črnomelj središče Bele krajine in leži med rekama Lahinjo in Dobličico. Kraj je bil prvič omenjen leta 1228, kot trg pa leta 1277. Grad v mestu je bil zgrajen leta 1165.

[Slovenija| Črnomelj ]