(1997-2001)

[Slovenija| Branik |Rihemberk]
[ENGLISH]
Branik leži v Braniški dolini na nadmorski višini 90 m. Dominanten videz naselju daje župnijska cerkev sv. Urha. Južno od naselja so na vpetini ostaline Rihemberškega gradu.

[Slovenija| Branik |Rihemberk]

(1997-2001)