Radio Community but not Community Radio
Domžale, 20. junij 2007, ~ 12:16. - Kateri medij ima najdaljšo zgodovino povezovanja ljudi v "isti trenutek"? Najvrjetneje je to radijski program... in še zmeraj je popularen in popularnost celo raste. Prostorska slika prikazuje studijo Radija HIT (95,6 Mhz), ki je eden najbolj populranih radijskih postaj v Sloveniji - pravzaprav je že drugo leto zapored najbolj populrarna radiska postaja v državi, ki povezuje preko 80.000 ljudi vsak dan.
Zvok v ozadju, ki ga slišite je "zvok za sceno" - to kar ne slišite ko poslušate radijo....
Domžale, June 20th 2007, ~ 12:16 - What is the media which has the longest history of joining the community together in a real time? Most probably it is the radio broadcasting...and it is still popular and even growing. The pano displays the 'air' studio of Radio HIT (95,6Mhz) which is one of the most popular radio stations in Slovenia - actually it is the second year the most popular radio station in the country connecting the community of over 80.000 people every and each day all over Slovenia.
Sound background is "behind the scene" - that what you don't hear when listening the radio... another community...
All rights of this site are reserved; author: Boštjan Burger, June 20th. 2007
Za prikaz celozaslonskih prostorskih slik je potreben pravilno nameščen Quick Time
Quick Time need to be instaled