Celozaslonske PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - FULL SCREEN QTVRs Postojnska jama (Postojnska jama cave)
Slovenia Landmarks - skica / MAP
Koncertna dvorana (3000 m3) v Postojnski jami lahko sprejme do 10.000 obiskovalcev. Akustika v dovorani je izjemna, zato so v tem jamskem prostoru občasno koncerti simfoničnih orkestrov. 8. februarja 2007, na slovenski kulturnni praznik je bil omogočen brezplačen dostop v jamo, do koncertne dvorane, kjer je bil koncert Big Banda RTV Slovenija s pevko Aniko Horvat. Tega dne je slovenski balonar Avi Šorn nameraval doseči Guinnessov rekod z dvigom balona v koncertni dvorani, vendar podviga zaradi okoljevarstvenih razlogov ni izvedel.
The concert hall (3000 m3) in Postojnska jama cave has sufficient space for 10.000 people. Acoustic here are exceptional, that is why symphony orchestras, the world renowes Octet and a variety of soloists appear here. February 8th 2007 was Slovenian cultural holiday and the entrance to concert hall was free of charge. There was a concert of the Big Band of RTV Slovenia with the singer Anika Horvat. Slovenian baloon pilot Avi Šorn wanted to reach a Guinness record with flying inside the cavern but he didn't get the permission.
Prostorski sliki - 360° Surround Photography
Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography
Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography
All rights of this site are reserved :: author: Boštjan Burger, February 8th, 2007
Za prikaz celozaslonskih prostorskih slik je potreben pravilno nameščen Quick Time
Quick Time need to be instaled