MojaSlovenija.si

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT
Boštjan Burger - Burger Landmarks
Novosti / Updates:

2021| 2022| 2023

2020| 2019| 2018| 2017| 2016|

2015| 2014| 2013| 2012| 2011|

2010| 2009| 2008| 2007| 2006|

2005| 2004| 2003| 2002| 2001| ...1996

prispevkom lahko sledite spodaj pod novostmi:

follow the updates:

seznam

2023

Priporočena virtualna ekskurzija: VODOTOKI

The suggested virtual excursion : Watercourses

Burger.si je Mojaslovenija.si
   

14. september 2023

Jama Čolniči Obrh(2011 - resampled)

Subterranean karst cave system

pri Gornjem Jezeru (Cerkniško polje)

13. september 2023

Prirodoslovni muzej Slovenije

Natural history museum of Slovenia

12. september 2023

Arboretum Volčji Potok, sprehod skozi leto: september

Arboretum Volčji Potok, walk throughout the year: September

12. september 2023

Arboretum Volčji Potok, sprehod skozi leto: september

Arboretum Volčji Potok, walk throughout the year: September

12. september 2023

Arboretum Volčji Potok, sprehod skozi leto: razstava Grajski vrtnarji

Arboretum Volčji Potok, walk throughout the year: the mansion gardeners

31. avgust 2023

Postojna (2005-2006) - resampled

23. avgust 2023

Arboretum Volčji Potok, sprehod skozi leto: avgust

Arboretum Volčji Potok, walk throughout the year: August

15. avgust 2023

Mozirsk Gaj - park cvetja (resampled 2020)

10. avgust 2023

Luče

5. avgust 2023

Kamniška Bistrica

Ujma

Heavy rain disaster

August 2023

2. avgust 2023

MATHAUSEN (resampled, 2017)

Ko intelektualci postanejo razredni sovražnik

When intelectualls become a class enemy

26. julij 2023

Arboretum Volčji Potok, sprehod skozi leto: julij

Arboretum Volčji Potok, walk throughout the year: July

17. julij 2023

Prva svetovna vojna: Spominska cerkvica sv. Duha na Javorci
WW1: The Memorial church of the Holy Spirit at Javorca

26. junij 2023

Arboretum Volčji Potok, sprehod skozi leto: junij

Arboretum Volčji Potok, walk throughout the year: June

6. junij 2023

Geografski pregled lokacij Prve svetovne vojne

Geographical Review of First World War Locations

2. junij 2023

Staro vaško jedro Breginja

Old Nucleus of Breginj village

31. maj 2023

Bohinjska železniška proga Viadukt

Idrijca - Bača pri Modreju

Bohinj Railway

Viaduct Idrijca - Bača pri Modreju

25. maj 2023

Arboretum Volčji Potok, sprehod skozi leto: maj

Arboretum Volčji Potok, walk throughout the year: May

12. maj 2023

Pripovedovanje zgodb: Od Litije do Čateža

(dodana zgodba o vizualzaciji in originalno besedilo pisatelja Frana Levstika)

Story telling: The journey from Litja to Čatež

30. april 2023

Arboretum Volčji Potok, sprehod skozi leto: april

Arboretum Volčji Potok, walk throughout the year: April

24. april 2023

Antični Rim / Ancient Rome

19. april 2023

Dediščina, ki izginja

Vanishing Landmarks

17. april 2023

NUK 2 - arheološke raziskave

Ljubljana (Rimska Emona)

obdobje vizualizacije 2008/2009

15. april 2023

Ostaline objektov Kemijske industrije Kamnik

Remains of the gun powder facilities north from Kamnik.

Situacija: 20. december 2013

Lokacija 600 m severno od središča Kamnika

14. april 2023

Gigapiksel ločljivost 360° prostorskih slik

Giapixel 360° surround images

 

13. april 2023

Rakušev mlin po požaru 6. oktobra 2014

Celje

 

11. april 2023

Sv. Helena - Gračišče pri Divači

The virtual experience of St. Helen Church

(3D stereo 360°) - HMD required

7. april 2023

Kavčnikova domačija (Muzej Velenje)

Kavčnik Homestad

Zavodnje pri Šoštanju

(3D stereo 360°)- HMD required

6. april 2023

3D Stereo 360°

Za uporabo potrebujete napravo za navidezno resničnost

HMD - Head mounted diplay for the virtual reality is required

2. april 2023

Sakralna dediščina

Sacral Heritage

30. marec 2023

Arboretum Volčji Potok, sprehod skozi leto: marec Arboretum Volčji Potok, walk throughout the year: March

24. marec 2023

Željnske jame so izjemno zanimiv, okrog 1600 m dolg vodoraven jamski sistem Rudniškega potoka z več vhodi. Potok se pretaka pod Kočevskim Rogom proti Podturnu, kjer se pojavi v potoku Radeščica, pritoku Krke.

Željnske jame (Caves of Željne) are extremely interesting, about 1600 m long horizontal cave system of the stream 'Rudniški potok' with several entrances. The stream flows below Kočevski Rog towards Podturn, where it appears in the stream Radeščica, the tributary of Krka.

3. marec 2023

Nova Križna jama ima, zaradi občutljivosti in enkratnosti ekosistema in geomorfološko geološke dediščine, poseben status med več kot 10.000 trenutno poznanimi podzemeljskimi jamami v Sloveniji. Spada med šest zaprtih jam, kar pomeni, da imajo vanjo vstop le raziskovalci, ki dobijo posebno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor.

Due to the sensitivity and uniqueness of the ecosystem and the geomorphological geological heritage, Nova Križna jama has a special status among more than 10,000 currently known underground caves in Slovenia.

23. februar 2023

Arboretum Volčji Potok, sprehod skozi leto: februarArboretum Volčji Potok, walk throughout the year: February

15. februar 2023

Radomeljska mlinščica

(Kamniška Bistrica)

13. februar 2023

City view (original, 1993 >)

Ljubljana - muzej na prostem (1993-2023)

Ljubljana - Open air Museum (1993-2023)

11. februar 2023

Tehniški muzej Slovenije / projekt dokumentiranja razstav v Bistri: Lovstvo

Technical Museum of Slovenia in Bistra / documenting exhibitions: Hunting

10. februar 2023

Tehniški muzej Slovenije / projekt dokumentiranja razstav v Bistri: Ribištvo

Technical Museum of Slovenia in Bistra / documenting exhibitions:Fishing

9. februar 2023

Tehniški muzej Slovenije / projekt dokumentiranja razstav v Bistri: Prometni oddelek

Technical Museum of Slovenia in Bistra / documenting exhibitions: Trafic department

8. februar 2023

Tehniški muzej Slovenije / projekt dokumentiranja razstav v Bistri: Lesarstvo

Technical Museum of Slovenia in Bistra / documenting exhibitions: Woodworking

7. februar 2023

Tehniški muzej Slovenije / projekt dokumentiranja razstav v Bistri: Gozdarstvo

Technical Museum of Slovenia in Bistra / documenting exhibitions: Forestry

6. februar 2023

Tehniški muzej Slovenije / projekt dokumentiranja razstav v Bistri: Vodni pogoni

Technical Museum of Slovenia in Bistra / documenting exhibitions: Water Drives

5. februar 2023

Tehniški muzej Slovenije / projekt dokumentiranja razstav v Bistri: Letalstvo

Technical Museum of Slovenia in Bistra / documenting exhibitions: Aviation

4. februar 2023

Tehniški muzej Slovenije / projekt dokumentiranja razstav v Bistri: Kmetijstvo

Technical Museum of Slovenia in Bistra / documenting exhibitions: Agriculture

3. februar 2023

Tehniški muzej Slovenije / projekt dokumentiranja razstav v Bistri: Tekstilna industrija

Technical Museum of Slovenia in Bistra / documenting exhibitions: Textile industy

2. februar 2023

Tehniški muzej Slovenije / projekt dokumentiranja razstav v Bistri: Tiskarstvo

Technical Museum of Slovenia in Bistra / documenting exhibitions: Printing

1. februar 2023

Tehniški muzej Slovenije / projekt dokumentiranja razstav v Bistri: Obdelava kovin

Technical Museum of Slovenia in Bistra / documenting exhibitions: Metal processing

31. januar 2023

Tehniški muzej Slovenije / projekt dokumentiranja razstav v Bistri: Zgodovina Bistre

Technical Museum of Slovenia in Bistra / documenting exhibitions: History of Bistra

30. januar 2023

Arboretum Volčji Potok, sprehod skozi leto: Januar

Arboretum Volčji Potok, walk throughout the year: January

10. januar 2023

Zürich (Švicarska konfederacija)

Zürich (Swiss confederation)

4. januar 2023

Rašica (rojstni kraj Primoža Trubarja)

Rašica (the birthplace of Primož Trubar)

3. januar 2023

Reka Kamniška Bistrica

(od izvirov do sotočja z Reko Savo)

Kamniška Bistrica River - from source to confluence with Sava River

1. januar 2023

Krka

(od kraških polj do izvira in sotočja s Savo)

Krka River - from poljes to source and to confluence with Sava River

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2023