360° Surround Photography guide to World Landmarks :: Prostorske fotografije sveta [ IZGINJAJOČA DEDIŠČINA :: VANISHING HERITAGE ]
Boštjan Burger - Burger Landmarks

Kopališče Vevče

Burger.si je Mojaslovenija.si

ENGLISH Nastanek kopališča Vevče je bil povezan s Papirnico Vevče, ki je bazenski kompleks zgradila v 70-ih letih 20. stoletja kot opcijo vodnih rezervoarjev za morebitne potrebe gašenja v primeru požara v papirnici. Na Vevčah so bili trije bazeni: eden »olimpijski«, drugi z merami 12,5 x 25 m in še tretji manjši za neplavalce. Vodo so segrevali na temperaturo do 25°C s toplarno v papirnici. Kopališče so za športno dejavnost izkoriščale okolišnje šole, bilo pa je tudi zelo priljubljeno saj je dosegal obisk tudi do 3000 obiskovalcev dnevno.
Po stečaju Papirnice Vevče je kopališče prešlo v zasebne roke. Bazenski kompleks je zaradi ukinitve dovoda tople vode iz papirnice postal nerentabilen in je leta 2007 prenehal obratovati.

English Swimming pools of Vevče are connected with the paper mill of Vevče, located along Ljubljanica River at the eastern suburbia of Ljubljana. The pools were built in 70-ise of 20th century as a water tanks in case of a fire in the paper factory. There use to be three pools: one with the »Olympic size«, the second with dimension of 12.5 x 25 m and the third one for no swimmers. The water was heated up to 25°C from the heating station in the paper mill. The swimming pools were used by the nearby schools for the sport activities but it was also very popular as the peak visits were with 3000 visitors daily. After the insolvency of the Paper mill Vevče the swimming pools came to private sector. With the discontinuing with the warm water supply from the paper mill heating station the swimming pools became unrewarding and ended operation in 2007.

360° prostorska fotografija :: 360° surround photo
360° prostorska fotografija :: 360° surround photo
360° prostorska fotografija :: 360° surround photo 360° prostorska fotografija :: 360° surround photo
360° prostorska fotografija :: 360° surround photo 360° prostorska fotografija :: 360° surround photo
360° prostorska fotografija :: 360° surround photo

MojaSlovenija.si

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2021