[Slovenija |Ljubljana]

Novoletno okrašena Ljubljana - december 2005 (Čevljarski most) (next)
Shoe-makers bridge

[Slovenija |Ljubljana]