English SLOVENIJA ŽALEC GRADOVI :: CASTLES
Boštjan Burger - Burger Landmarks

Dvorec Novo Celje

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursionvirtualna ekskurzija (2009)

Dvorec Novo Celje se nahaja kilometer vzhodno od središča Žalca. Dvorec naj bi bil zgrajen po vzoru Schönbrunna v obdobju med 1754 in 1760. Stavba je pravokotnega tlorisa in ima trinajstosno glavno pročelje z bogato členjeno baročno fasado z vhodnim portalom v rizalitu, ki obsega tri osrednje osi.

Vizualizacija predstavlja dokumentiranje v mesecu maju 2009 in prikazuje vhodno avlo in kapelico, ki sta obnovljeni. Ostali deli dvorca so prikazani kot dokument stanja dvorca ob času vizualizacije.

Burger Landmarks

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2021