Slovenija
[Slovenija|Velenje]
Interaktivna skica mesta:
Interactive map of the town:


document.write(''); document.write(''); document.write('');
Sv. Jakob (525) - pogled na rudarski in industrijski del Velenja in Velenjsko jezero
St. Jacob (525) - vista to mining and industrial part of Velenje and the lake of Velenje

[Slovenija|Velenje]