Triglavski narodni park

(1994-1998)

Triglav national park

[Slovenija|Triglavski narodni park]

Bavščica
Bavšica (46° 22' N / 13° 38' E (725m) je 4 km dolga alpska dolina. Po površu doline ne tečejo vodotoki, vendar v gornjem delu doline v Tesneh izvira potoček. Potoček kmalu ponikne in se po treh kilometrih podzemnega toka prikaže kot šumnik - levi pritok Koritnice.
Bavsica is a 4 km long Alpine valley.


Zgornja Bavšica

Zgornja Bavšica
[Slovenija|Triglavski narodni park]