MojaSlovenija.si

Sevnica

Sevniški grad

Slovenija Sevnica PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY
Boštjan Burger - Burger Landmarks
Celozaslonski prikaz  - FULL SCREEN DISPLAY 6. Lutrovska klet. Na jugovzhodnem pobočju pod gradom stoji znamenita Lutrovska klet, ki sodi med najlepše renesančne umetnostne spomenike na Slovenskem. S širjenjem Lutrovega nauka je domnevno takratni grajski oskrbnik spremenil svoje versko prepričanje. Gospodarsko poslopje je preuredil v protestansko molilnico in jo dal v letih 1570-1600 poslikati s freskami. Freske so bile po II. svetovni vojni močno poškodovane vendar so bile v obdobju med 1964-74 restavrirane. Poslikava je redek primer slikarske tehnike v oljni temperi na običajni slikarski podlagi. Po slogu so freske izrazit primer manierizma v slikarstvu 16. stoletja z močnimi vplivi Michelangove smeri.
The Luteran cellar.
Slovenija Sevnica gradovi::castles
Boštjan Burger - Burger Landmarks

Images from Slovenia - Logo