PIRAN - VIRTUALNOmuzejSKICAUVODUVOD
document.write('');
V tem prostoru, ki je prav tako služil počitku, so prikazani izseki iz vsakdanjega življenja v solinah. Oskrbovanje z živili in s pitno vodo, peka kruha, priprava značilnih solinskih jedi itd., vse to je narekovalo dopolnitev z etnološkimi predmeti.

[bivalni prostori] bivalni prostori #1
Soline