PIRAN - VIRTUALNOmuzejSKICAUVODUVOD
document.write('');
Stavbe je leta 1989 obnovil Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran, ki je vodil tudi obnovo solnega fonda. Muzejsko zbirko nekdanjega solinarstva je zasnoval in postavil Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran. Dela na muzeju so bila končana spomladi leta 1991. Muzejska zbirka prikazuje delovno in bivalno okolje v solinski hiši ter pisni, slikovni in predmetni zgodovinski oris. Prikaz delovnega in bivalnega okolja poudarja tiste elemente materialne kulture, ki so bili v poletnih mesecih, torej v obdobju sezonskega dela v solinah, najpogosteje prisotni v začasnih domovih solinarjev.

Muzej solinarstva - vetrnica naprej> [Pritličje solinarske hiše #1]
Soline