uvod - prologueinfozbirka - uvodPtuj
[ENGLISH]

Zbirka orožja je razstavljena v vzhodnem delu stare slavnostne dvorane romanskega palacija v grajskem pritličju. Bogata zbirka, ki obsega več kot 500 kosov hladnega in strelnega orožja ter zaščitne opreme, je nastala z združitvijo zbirke ptujskega Muzejskega društva z orožjem iz zapuščine družine Herberstein. Večina razstavljenega gradiva je po izvoru iz grajske orožarne na bližnjem Vurbergu. Ptujski grad je imel v preteklosti pomembno obrambno vlogo, vendar se orožje na njem ni ohranilo. Vemo pa, da je bilo sprva uskladiščeno v romanskem bergfridu, ki je stal sredi notranjega dvorišča. Bergfid so porušili v drugi polovici 17. stoletja, orožje pa preselili v palacij, kjer je razstavljeno tudi sedaj. Ob ogledu starega orožja si lahko predstavljamo razvoj posameznih tipov orožja in tehnik bojevanja, nekateri predmeti pa so tudi prave mojstrovine kovaške obrti.
Postavitev zbirke ponazarja videz prave grajske orožarne. Med hladnim orožjem so posebejzanimive lepo okrašene helebarde in nekaj kosov "turškega plena", ki so ga krščanski vojaki iztrgali "dednim sovražnikom". Razvoju ognjenega orožja lahko sledimo od konca 14. do začetka 20. stoletja. Posebno pomembno je zbrano topniško orožje. Redkost so tudi oklepi deželnih najemnikov iz časa okog 1600 in kakovostna kopija slavnostnega oklepa vojvod Viscontijev. Našo pozornost pritegne po orientalskih vzorih izdelano hladno in ognjeno orožje.
virtualni vodnik - virtual guide
vhod v virtualni vodnik