uvod - prologueinfozbirka - uvodPtuj
[ENGLISH]
V pustnem času leta 1998 je bila v drugem grajskem nadstropju odprta stalna zbirka mask. Na ogled so številni tradicionalni pustni liki s Ptujskega in Dravskega polja, Haloz in Slovenskih goric, ki nam pričajo o bogati tradiciji šemljenja v tem delu severovzhodne Slovenije. Zbirka nas seznanja še s sodobnim maskiranjem, kurentovanjem na Ptuju, pustnimi prireditvami v okoliških vaseh, z motivom koranta v likovni metnosti, filateliji in z njegovo uporabo v trgovske in druge namene.
virtualni vodnik  - virtual guide
vhod v virtualni vodnik
Jedro zbirke sestavljajo tradicionalni pustni liki, ki se kot pustni sprevod vijejo skozi razstavišče. Številni in raznoliki so orači, ki s simboličnim oranjem na kmečkem dvorišču voščijo dobro letino na polju. Otroške maske so piceki, kura ali kokot in vile. Sledijo baba, ki nosi dedca, kožuhasti in žakljevinasti medved ter male in velike ruse, s katerimi želijo zdravja pri konjih in drugi živini. Zanimiva sta Jurek in Rabolj, že pozabljeni spomladanski maski, ki so ju ponovno obudili k življenju v osemdesetih letih. Mlajši, z nekajdesetletno tradicijo, so cigani iz Dornave. Posebni skupini našemljencev sta polharji iz Cirkovec in kopanja iz Markovec, ki sta nastopili takrat, kadar se v predpustnem ni omožilo nobeno dekle iz vasi. Sprevodu našemljencev se je pridružil tudi kopjaš, ki pa ni pustna maska.
Nazadnje se seznanimo z najbolj priljubljenim in množičnim likom, pernatim korantom s Ptujskega polja in rogatim korantom iz Haloz ter Lancove vasi, ki po ljudskem izročilu preganjata zimo in vabita v deželo pomlad. Koranti nastopajo pri oračih ali v skupinah, ki jih običajno spremlja še hudič.