uvod - prologueinfozbirka - uvodPtuj
[ENGLISH]
Stara glasbila so ljubitelji umetnosti uvrstili med dragocene in hrambe vredne predmete. Ptujski muzealci jih zbirajo in razstavljajo od ustanovitve muzeja naprej. Prve eksponate je muzeju poklonil prof. Franc Ferk leta 1895. Zbirka šteje sedaj že okrog 300 glasbil, namenjenih za igranje umetne in ljudske glasbe, ter je najbogatejša na Slovenskem. Razstavljena glasbila so bila značilna za plemiške, meščanske in cerkvene kroge od druge polovice 17. stoletja naprej. Posamezni eksponati so izdelki znanih glasbilarjev na Dunaju, v Gradcu, Pragi in drugod, med njimi so tudi odlični domači mojstri. Posamezne tematske enote prikazujejo godbo meščanske garde, mlajšo mestno godbo ter pihala, godala, brenkala pa še inštrumente s tipkami za komorno in solistično igro.

vhod v virtualni vodnik
Med najdragocenejšimi eksponati so pihala Simona Unglertha (začetek 19. stoletja), viola d'amore Johanna U. Eberleta (Praga, 1732), hutnja Andreasa Beera (Dunaj, 1694) in klavir s kladivci Ferdinanda Hofmanna (Dunaj, 1790). Ogled razstave spremljajo zvočni posnetki historičnih glasbil.