seznam - list
Stalna zbirka
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
ZBIRKA MESTNE ZGODOVINE prikazuje s pomočjo maket in podob pogled na mesto Maribor od 17. do 20. stoletja
OBRTNA ZBIRKA - cehovski simboli (izveski, kostirni pivski vrči in lesene blagajne) govorijo o pestrosti in razvitosti posameznih obrti Maribora v 18. in 19. stoletju.
ZBIRKA CERKVENE UMETNOSTI nas popelje v Obdobja gotike, renesanse, baroka in rokokoja.
LEKARNIŠKA ZBIRKA - razstavljena oprema lekarn iz Maribora in okolice v ambientalni postavitvi prikazuje lekarniški prodajni prostor