Stalna razstava novejše zgodovine prikazuje boj Slovencev za obstanek na območju Brkinov, Ilirske Bistrice in predvsem v narodnostno mešani slovenski Istri ter prizadevanja za priključitev k matičnemu narodu. Razdeljena je na 4 obdobja, ki časovno segajo od ustavne dobe 1861 do londonskega memoranduma leta 1954 (Avstro-Ogrska, Kraljevina Italija, narodnoosvobodilno gibanje, vojaška uprava jugoslovanske armade).

POSAMEZNE TOČKE VIRTUALNEGA VODNIKA:

A. NARODNA PREBUJA (1861 - 1918)
B. MED OBEMA VOJNAMA (1918 -1941)
C. DRUGA SVETOVNA VOJNA (1941-1945)
D. POVOJNO OBDOBJE (1945 - 1954)

Slika Toneta Kralja ,,Rapallo"


interaktivna shema postavitve: