Pokrajinski muzej Koper - kliknite za nadaljevanje ... click here to enter... POKRAJINSKI MUZEJ KOPER
MUSEO REGIONALE CAPODISTRIA
KIDRIČEVA ULICA 19
6000 Koper - Capodistria
tel.: ++386 (05) 663 35 70, 663 35 77
fax.: ++386 (05) 663 35 71
e-mail:pmk-kp@guest.arnes.si

ETNOLOŠKA ZBIRKA
COLLEZIONE ETNOLOGICA
GRAMŠIJEV TRG 4
6000 Koper - Capodistria
tel.: ++386 (05)-6633586, (05)-6633587
e-mail:barbara.paulin@guest.arnes.si.

el. naslovi delavcev muzeja (e-mails):
direktorica: Breda Krašna Breda.Krasna@guest.arnes.si
Tina Novak Pucer: tina.novak@guest.arnes.si
Vlasta Beltram: vlasta.beltram@guest.arnes
Radovan.Cunja: radovan.cunja@guest.arnes.si
Zvona Ciglič: zvona.ciglic@guest.arnes.si
Jure Čeh: jure.ceh@guest.arnes.si
Leo Čeh: leo.ceh@guest.arnes.si
Edvilijo Gardina: edvilijo.gardina@guest.arnes.si
Lidija Gardina: lidija.gardina@guest.arnes.si
Alojz.Umek: alojz.umek@guest.arnes.si
Matej Župančič: matej.zupancic@guest.arnes.si