POKRAJINSKI MUZEJ CELJEINTERAKTIVNA SKICAUVODNA STRANO ZBIRKAH...Mesto Celje
Umetnostno in kulturnozgodovinske zbirke celjskega muzeja imajo svojo dolgoletno tradicijo, saj so že v prvem vodniku po muzeju iz leta 1889 navedeni predmeti iz srednjega in novega veka. Število teh predmetov je bilo takrat z ozirom na bogato zgodovinsko preteklost Celja in njegovega območja dokaj skromno in tako tudi ni bilo mogoče predstaviti nekdanjega življenja v slovečem srednjeveškem in novoveškem mestu... Zato so se začeli Celjani, zlasti ljubitelji muzeja, truditi in si prizadevati, da bi poleg arheoloških vrednot zbrali čimveč umetnostnih in kulturnozgodovinskih muzealij, ki bi obogatile znanje o zgodovinskem pomenu Celja, o umetnostni ustvarjalnosti, o obrtnih dejavnostih, stanovanjski kulturi in še o marsičem drugem.

naprej> [Pred muzejem]

naslov / address:
POKRAJINSKI MUZEJ CELJE
(THE CELJE REGIONAL MUSEUM)
Muzejski trg 1
3000 Celje, Slovenija

telefon/phone : +386 03-428-09-50

e-pošta/e-mail: info@pokmuz-cl.siCeljski strop [+]
Celjski strop