POKRAJINSKI MUZEJ CELJEINTERAKTIVNA SKICAUVODNA STRANO ZBIRKAH...Mesto Celje
Parfum, beseda, ob kateri nas še danes misel ponese v skrivnost dišav. Poznavanje in uporaba dišav spremlja človeštvo od vsega začetka. Že sam izraz parfum (lat. per fumum - skozi dim) nas vrača v zgodovino. vse od začetka verovanj in darovanj bogovom je človek povezan z dišavami. Na žrtvenike je polagal smolnat les in dišeče rastline ter s tem pridobil prijetne vonjave, ki so se dvigovale k nebu. Proizvodnja dišav se razvija od Egipta preko Aleksandrije v helinistični dobi. Surovine so dobivali iz Indije, Kitajske in Arabije. Eksodus kot del Stare zaveze svetega pisma nam prav tako navaja recepturo za sveto mazilo. Poklon svetih treh kraljev, ki so Jezusu prinesli kadilo, miro in zlato, ponazarjajo simbolni pomen Kristusa kot kralja, boga in človeka.

naslov / address:
POKRAJINSKI MUZEJ CELJE
(THE CELJE REGIONAL MUSEUM)
Muzejski trg 1
3000 Celje, Slovenija

telefon/phone : +386 03-428-09-50
e-pošta/e-mail: info@pokmuz-cl.si

Plastika iz Lapidarija

naprej> [Parfumi]