slovenski uvodEnglish prologuemuzeji radovljiške občineRadovljicainfo
Čebelarski muzej v baročni graščini v starem delu Radovljice predstavlja bogato tradicijo slovenskega čebelarstva, ki je bilo v 18. i n 19. stoletju pomembna kmetijska panoga. Tehniški del muzeja prikazuje najbolj tipična bivališča čebel in čebelarsko orodje, biološka soba življenje in delo avtohtone čebele kranjska sivka (apis mellifera carnica), likovni del pa posebnost slovenske ljudske kulture - poslikane panjske končnice. Na bližnji Breznici je postavljena kopija čebelnjaka znamenitega čebelarja Antona Janše (1734-73).

Ponudba: razlaga vodiča, vodstvo kustosa in učne ure po povprejšnjem dogovoru, uporaba strokovne knjižnice in fototeke v študijske namene, poleti opazovalni panj z živimi čebelami, videofilmi o čebelah in čebelarstvu.

vhod v virtualni vodnik