STEKLENI FOTOGRAFSKI ATELJE JOSIPA PELIKANA

Poseben sklop fotografskega gradiva znotraj muzeja predstavlja zapuščina celjskega fotografa Josipa Pelikana. Zapustil je dokumentarno gradivo iz svojega življenjskega obdobja v Celju 1919-1977. Zbirka vsebuje originalne fotografije različnih formatov ter negative in steklene fotografske plošče. Po vsebini smo njegovo fotografijo razdelili na portretno ateljejsko, planinsko, industrijsko, predstavljena so zdravilišča Rogaška Slatina, Dobrna, Rimske toplice, mesto Celje ter ciklus življenje in dogodki v času 1919-1977. Bogastvo zapuščine predstavlja njegova kvaliteta dela ter količina ohranjenega dokumentarnega gradiva.

Atelje od zunaj

Virtualni vodnik: [VHOD]