virtual guide to Ljubljana - Virtualni vodnik po Ljubljaniuvod-prologueuvod-prologue

Dediči pesnika Otona Župančiča, sinova in hči, so Mestnemu muzeju Ljubljana podarili ohranjeno zapuščino svojega očeta, ki jo je muzej od 1. oktobra 1985 do leta 2000 predstavljal kot Župančičevo spominsko zbirko.
Postavitev je veren prikaz umetnikovega zadnjega domovanja na Veselovi ulici 8 v Ljubljani: desna soba kaže umetnikov delovni prostor, ki mu je proti koncu življenja služil tudi kot spalnica, leva pa sprejemnico za goste z bogato knjižnico. Oba prostora s pohištvom krasijo poleg številnih knjig tudi likovna dela Župančičevih sodobnikov (Kobilca, Jakopič, Maleš, Dolinar). Panoji in vitrine na hodniku prikazujejo umetnikovo življenje in delo; njegov literarni opus, osebne predmete, odlikovanja in darila ter pesnikove risbe in akvarele.