UVODPREŽIHOVA BAJTAFORMA VIVAUVODKJE JE MUZEJ?več o muzeju...LAPIDARIJMUZEJ NA PROSTEMDIMNICARUDARSTVOŽELEZARSKA ZBIRKAGOZDARSKA ZBIRKALESARSKA ZBIRKA
Koroški muzej so ustanovili leta 1953 z namenom, da varuje kulturno dediščino Mežiške, Dravske in Mislinjske doline. Stalna postavitev z več zbirkami je v gradu Ravne (Streitben), zgrajenim v 16. stoletju na terasi, pod katero so stoletje pozneje ob reki Meži postavili fužine, ki so prerasle v znano jeklarno. Najzgodnejša podoba gradu je ohranjena v Valvasorjevi Topographija archiduacatus Carinthiale iz leta 1688. Končni izgled so mu dali grofje Thurni, ki so grad kupili leta 1809. Polja ob gradu so v letu izgradnje železnice Celovec - Maribor preuredili v park. Med drugo svetovno vojno se je v grajske prostore naselila gospodinjska šola, od leta 1944 pa nemška vojska. Kmalu po koncu vojne so bile tu učilnice gimnazijcev in internat. Dograditev nove gimnazijske stavbe leta 1953 je dala možnost razvoja muzeju in knjižnici.

V sklopu gradu je stalna muzejska postavitev z več zbirkami, ki kažejo gospodarski razvoj Mežiške, Dravske in Mislinjske doline. Les in voda, železo in jeklo, svinec in premog so skozi stoletja vplivali na gospodarski razvoj prostora in oblikovali način življenja. Razvoj gozdarstva in lesarstva, železarstva in rudarstva je vnesel spremembe v kmetijstvo in vplival na razvoj novih dejavnosti.

V neposredni bližini gradu je muzej na prostem z etnografskimi in tehničnimi objekti. Med muzejske zbirke sodi tudi trideset monumentalnih kiparskih del mednarodnega simpozija Forma viva; razmeščena so v urbanem okolju Raven in drugih krajev v Mežiški dolini. Prežihova bajta - spominski muzej Prežihovega Voranca je muzejska depandansa, muzej pa strokovno nadzoruje tudi rudarsko in etnografsko zbirko v Črni na Koroškem.


naprej > [virtualni vodnik po muzeju]