Muzej uvod - Museum prologue slovensko english info Kranjska Gora
Jedro naselja na Stari Savi so predstavljali fužinski objekti, od katerih so se do danes ohranili: Bucelleni-Ruardova graščina, cerkev Marijinega vnebozetja, delavska stanovanjska stavba "kasarna", ostanki plavža in pudlovke, že obnovljeni plavški dimnik, mlin ter del betonskih vodnih rak. Kompleks je zaščiten kot tehniški spomenik.
Graščino je v prvi polovici 16. stoletja zgradil Italijan Bernardo Bucelleni, potem ko so preselili železarske obrate iz Planine pod Golico v dolino nad reko Savo. Leta 1831 je bila povečana in obnovljena v klasicističnem slogu.
V stavbi je dobil 1954. leta prostore Tehniški muzej Železarne Jesenice. Danes je v njej sedež Gornjesavskega muzeja Jesenice z razstavo o zgodovini železarstva na Gorenjskem. Dragocena posebnost na razstavi so realistične makete opuščenih železarskih lokacij, plavžev in drugih naprav.
Najnovejša je mineraloška in paleontološka zbirka s področja severnih Julijcev in Karavank. Cerkev Marijinega vnebozetja je leta 1606 posvetil škof Tomaž Hren. V zadnji četrtini 17. stoletja je bila povečana in nadzidana. Cerkev je primer triladijske obokane dvorane z emporami nad stranskima ladjama. Cerkvena oprema je iz 18. in 19. stoletja. Marmorni baročni oltar iz začetka 18. stoletja je s tremi oltarnimi slikami obogatil znani beneški slikar Nicola Grassi (1682-1748).