seznam - list
Muzejska zbirka v vili Bartolomei
[ENGLISH]
Vila Bartolomei, kjer imajo sedež oddelek za zgodovino in restavratorsko-konservatorske delavnice, je dvonadstropna stavba z ohranjeno poznobaročno zasnovo. Leta 1981 so notranjščino preuredili v muzejske razstaviščne prostore.

V vili Bartolomei je na ogled velika zgodovinska razstava Goriška med leti 1918-1947. Razstava prikazuje življenje pod Italijo ( 1918-1943), osvobodilni boj med drugo svetovno vojno ( 1941-1945), življenje med zavezniško vojaško upravo in upravo Jugoslovanske armade ( 1945-1947).

.: https://www2.arnes.si/~dpogac1/muzej/vila_bartolomei.htm