MojaSlovenija.si

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Slovenščina Cerkev sv. Andreja na Krašcah blizu Moravč. Dobro utrjeni zvonik je bil osrednja točka utrdbe in glavni obrambni objekt iz časa protiturških taborov. Postavljen je ločeno od cerkve – z njo je povezan v nadstropju z mostovžem, po katerem je dostop na kor. Cerkve je zgrajena deloma v poznogotskem in deloma v poznobaročnem slogu. Pomembne so freske v prezbiteriju, ki med drugim prikazujejo prizore iz Kristusovega pasijona in upodobitev Lova na enorožca v Zaprtem vrtu. V začetku 16. stoletja jih je naslikal Mojster Leonard in so ena največjih srednjeveških poslikav na Slovenskem. (citirano iz besedila na informacijski tabli Srce Slovenije pred vhodom v cerkev).

Freske
English St. Andrew's Church in Krašce nearby Moravče. A well-fortified church tower was the central part of the fortification and the main defence building from the time of the anti-Ottoman camps. It was modelled as an independent building seperated from the church – it is connected with it on the first floor via passage leading to the organ loft. The church was built mainly in the late gothic and partly in late Baroque style. Of special importance are the frescoes in presbytery which among other scenes depict also those from the Passion of christ and the beginning of the 16th century by master Leonard and are appreciated as one of the biggest masterpieces of the late Middle Ages in Slovenia.

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2020