MojaSlovenija.si

Poljice (1166)

Burger.si je Mojaslovenija.si
ČRNA GORA POLJICE ORJEN PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360° SURROUND PHOTOGRAPHY
Boštjan Burger - Burger Landmarks

Območje Poljic je danes brez prebivalcev. Nekdaj obdelana zemljišča je zarastel gozd. Območje je danes pod vplivom požigalništva...

The area of Poljice has no population today. Cultivated ground was overgrown with the forest. The area is today under the fire-raising...

Nekdaj obdelane terase na moreni.

Terraced fields on the moraine.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Morena, ostanek ledenika iz zadnje ledene dobe.

Moraine, remain of the glacier from the last Ice age.

Črna Gora
Slovenija