MojaSlovenija.si

English SLOVENIJA      

 

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Litija

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursion

virtualna ekskurzija 360° (2008)

Virtualni sprehod: Od Ltije do Čateža (2010)

Burger.si je Mojaslovenija.si

Litija. Nad značilnim meandrom, na levem bregu reke Save leži novejši in danes prostorsko že obsežneši del Litije imenovan tudi Gradec. Stari del Litije, ki je z mostom preko Save povezan z Gradcem,  leži ob desnem bregu Save, ki vzhodno od mesta prehaja v prebojno dolino Zasavskega hribovja. Most čez reko Savo je bil v Litiji zgrajen leta 1852. Danes je Litija občinsko središče, ki se je razvilo iz obrežnega kraja in rečnega pristana na reki Savi, po kateri je nekdaj potekala pomembna prometna povezava. Naselje je v pisnih virih prvič omenjeno leta 1145. Ena izmed razlag je, da ime Litija izvira iz latinske besede "litus" - obrežje. Po izgradnji Južne železnice Dunaj-Trst po letu 1849 je Litija doživela ugoden gospodarski razvoj.

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024